Mieszkańcy

Dostęp do podglądu kartoteki najemcy poprzez zalogowanie się do serwisu.

Logowanie do serwisu

Aby przeglądać tę część serwisu, należy kliknąć odpowiedni link, który przeniesie Cię na stronę logowania. Osoby zainteresowane dostępem do serwisu muszą posiadać login i hasło. Login i hasło można uzyskać w siedzibie ABK.

Lokale gminne:

Serwis dla najemców lokali gminnych

Lokale własnościowe:
Serwis dla właścicieli lokalów własnych