Zawiadomienie o zmianie opłat

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim informuje, że od dnia 01.07.2018r. Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wody w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wprowadzona została nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
Stawka miesięczna wynosi 10,87 zł/m3