Zawiadomienie o zmianie opłat

Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim na podstawie  uchwały  nr XIV/99/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 września 2019 r. zawiadamia, że od dnia 1.11.2019 r. wprowadzona zostaje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość - jeżeli odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny .